Natjecanja

Na XI Internacional vocal and choral on-line competition and festival „VICTORIA“ (Ukrajina), učenica Tara Andrijević, 2.r. srednje glazbene škole (program solo pjevanje) osvojila  je 1. nagradu – Grand Prix (mentorica Mirna Ružić, mag.mus.).

----------------------------------------------------------

Na međunarodnom natjecanju "Daruvar Accordion Award" održanom dana 22.5.2024. godine u Daruvaru, učenik harmonike Ivan Vondra, 3.r. OGŠ, osvojio je 2.nagradu (mentorica Marija Kubalek, bacc.)

https://www.facebook.com/share/p/CRqYsz8gXUk4gZCJ/

----------------------------------------------------------

Na međunarodnom natjecanju „Una Corda“ održanom u Kastvu 3.5.2024. godine, učenici Glazbene škole osvojili su sljedeće nagrade:

 • Filip Trnka, 3.r. OGŠ, glasovir - 3. nagrada u 3. kategoriji

Mentorica: Iva Bajsić, mag.mus.

 • Vivien Holubek, 5.r. OGŠ - priznanje u 5. kategoriji

Mentorica: Iva Bajsić, mag.mus.

----------------------------------------------------------

Na 11. "Virovitičkoj klavirijadi" održanoj 30.4.2024. godine u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, učenici Glazbene škole osvojili su nagrade kako slijedi:

 

 • Iskra Maroši, 2.r. OGŠ – 2. nagrada u 2.kategoriji

Mentor: Tomislav Milić, prof.

 • Daniel Gegić, 2.r. OGŠ - 2.nagrada u 3.kategoriji

Mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.

 • Margareta Batinić, 4.r. SGŠ - 3.nagrada u 4S kategoriji

Mentorica: Andrea Vončina, prof.

----------------------------------------------------------

Na međunarodnom glazbenom online natjecanju "International Sirmium Music fest“ održanom od 24. - 28.4.2024. godine u Sremskoj Mitrovici (R. Srbija), učenici Glazbene škole osvojili su nagrade kako slijedi:

 • David Jambrović, 3.r. OGŠ, glasovir  - 1. nagrada u 2.kategoriji

Mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.

 • Vivien Holubek, 5.r. OGŠ, glasovir  - 2. nagrada u 2.kategoriji

Mentorica: Iva Zane, mag.mus.

 • Filip Trnka, 3.r. OGŠ, glasovir  - 2.nagrada u 1.kategoriji.

Mentorica: Iva Zane, mag.mus.

----------------------------------------------------------

 • SARA BIS, 4.r. OGŠ, gitara, sudjelovala je 18.4.2024. sa svojim nastavnikom Hrvojem Đurđevićem, bacc., na Međužupanijskoj smotri mladih gitarista u Slavonskom Brodu.

                       

 • Na 62. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa (državno natjecanje) održanom 20. travnja 2024. godine u Sesvetama, učenica Glazbene škola osvojila je nagradu kako slijedi:

IRIS SHEJBAL, 1.r. OGŠ, saksofon                                               1. nagrada  

mentorica: Ema Milenković, mag.mus.

korepetitor: Tomislav Milić, prof.

----------------------------------------------------------

Na međunarodnom online natjecanju International Music festival Panonia -2024 održanom 6. travnja 2024. godine, učenice Glazbene škola osvojile su  nagrade kako slijedi:

 • IRIS SHEJBAL, 1.r. OGŠ, saksofon - zlatno priznanje i pokal za 1. mjesto

mentorica: Ema Milenković, mag.mus.

korepetitor: Tomislav Milić, prof.

           

 • TEREZA BOLANČA, 4.r. OGŠ, flauta – srebrno priznanje

mentorica: Marina Bosanac, mag.mus.

korepetitor: Tomislav Milić, prof.

----------------------------------------------------------

Na 62. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa (međužupanijsko natjecanje) održanom 23. ožujka 2024. godine u Sesvetama, učenica Glazbene škola osvojila je  nagradu kako slijedi:

 • TEREZA BOLANČA, 4.r. OGŠ, flauta nagrada                             2. nagrada

mentorica: Marina Bosanac, mag.mus.

korepetitor: Tomislav Milić, prof.

----------------------------------------------------------

Na 62. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa (međužupanijsko natjecanje) održanom 22. ožujka 2024. godine u Sesvetama, učenica Glazbene škola osvojila je nagradu kako slijedi:

 • IRIS SHEJBAL, 1.r. OGŠ, saksofon nagrada                                 1. nagrada

mentorica: Ema Milenković, mag.mus.

korepetitor: Tomislav Milić, prof.

----------------------------------------------------------

 Na Međunarodnom natjecanju "Mladi Padovec" u Novom Marofu održanom 14. veljače 2024. godine, učenica Glazbene škola osvojila je  nagradu kako slijedi:

 • IRIS SHEJBAL, 1.r. OGŠ, saksofon nagrada                                1.nagrada

mentorica: Ema Milenković, mag.mus.

korepetitor: Tomislav Milić, prof.

----------------------------------------------------------

 Na 13. međunarodnom natjecanju za pijaniste održanom dana 3. i 4. veljače 2024. godine u  Rogaškoj Slatini - Slovenija, učenici Glazbene škole osvojili su nagrade kako slijedi:

 1. FILIP TRNKA, 3.r. OGŠ                                                               1.nagrada     

mentorica: Iva Bajsić, mag.mus.

 

 1. DAVID JAMBROVIĆ, 3.r.OGŠ                                                   2. nagrada

mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.       

----------------------------------------------------------

 Na međužupanijskom natjecanju klavirista pod nazivom „Virovitička klavirijada“ održanom dana 25. i 26. travnja 2023. godine u  Virovitici, učenici Glazbene škole osvojili su nagrade kako slijedi:

 1. DANIEL GEGIĆ, 1.r. OGŠ (1.kategorija)                            1. nagrada      

mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.          

 1. ISKRA MAROŠI, 1.r. OGŠ (1.kategorija)                           1. nagrada

mentor: Tomislav Milić, prof.

 1. DAVID JAMBROVIĆ, 2.r.OGŠ (2. kategorija)                    2. nagrada

mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.          

 1. EMA ŽABIĆ, 2.r. OGŠ (2. kategorija)                                 2. nagrada

mentor: Tomislav Milić, prof.

 1. FILIP TRNKA, 2.r. OGŠ (2. kategorija)                              2. nagrada      

mentorica: Iva Zane, mag.mus.        

 1. ANA MARINOVIĆ, 1.r. SGŠ (1S kategorija)                     2. nagrada

mentorica: Andrea Pavić, mag.mus.

 1. VIVIEN HOLUBEK, 4.r. OGŠ (4. kategorija)                     3. nagrada

mentorica: Iva Zane, mag.mus.

----------------------------------------------------------

Na 61. državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa održanom 31.3.2023. godine u Zagrebu, Filip Radić, 3.r. SGŠ, program glazbenik orguljaš, osvojio je 1. nagradu (98,40 bodova).

            Mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.

            Na međunarodnom natjecanju Sirmium Music Fest (online natjecanje) održanom 31.3.2023. godine u Sremskoj Mitrovici osvojene su nagrade:

 • David Jambrović, glasovir, 2.r. OGŠ - 2. nagrada

Mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.

 • Filip Trnka, glasovir, 2.r. PO Grubišno Polje - 2. nagrada

            Mentorica: Iva Zane, mag.mus.

----------------------------------------------------------

Na 61. županijskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa održanom 3. ožujka 2023. godine u Zagrebu, Filip Radić, 3.r. SGŠ, smjer glazbenik orguljaš, osvojio je I. nagradu (94,40 boda).

Mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.

----------------------------------------------------------

Na međunarodnom natjecanju učenika osnovnih glazbenih škola „Mladi Padovec“ održanom 17. veljače 2023. godine u Novom Marofu, Franciska Đelekovčan, 6.r. OGŠ, gitara, PO Grubišno Polje, osvojila je II. nagradu (83 boda).

Mentor: Dominik Ded, nastavnik

----------------------------------------------------------

Na 60. hrvatskom natjecanju komornih sastava održanom 6. studenog 2022. godine u Opatiji, a u organizaciji HDGPP-a, u disciplini Klavirska dua, 1. kategorija učenici 3. razreda osnovne Glazbene škole Filip i Lovro Antolović osvojili su 2. nagradu (89,40 bodova).

----------------------------------------------------------

Na 58. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa održanom 4. i 9. ožujka 2020. godine u Jastrebarskom, učenici Glazbene škole osvojili su:

  • LEA RAJKOVIĆ, flauta, 1.r. SGŠ     II.nagrada

Mentorica: Iva Sessa Štancl. mag.mus.

  • KARLO ŽUGER, truba, 4.r. SGŠ      III. nagrada

Mentor: Luka Dominik, mag.mus.

----------------------------------------------------------

Na 10. hrvatskom natjecanju za harmoniku održanom 10. svibnja 2019. god. u Daruvaru, MATIJA ULBRIH učenik 1. razreda srednje glazbene škole osvojio je 1. nagradu.

(Mentor: Zoran maršić, prof.)

----------------------------------------------------------

Na 6. međunarodnom mješovitom natjecanju glazbenika BISTRIČKI ZVUKOLIK održanom 2. i 3. svibnja 2019. god. u Mariji Bistrici, učenici Glazbene škole osvojili su sljedeće nagrade:

 • Andrija Krnjić, bisernica, 5.r. OGŠ - II. nagrada

  PO Grubišno Polje

  Mentor: Toni Zdunić

 • Glasovirski duo „Pianoforte“ - II. nagrada

                    (Lea Rad, 6.r.OGŠ i Lucija Přenosil, 6.r.OGŠ)

                    Mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.

----------------------------------------------------------

Na 7. međužupanijskom natjecanju klavirista VIROVITIČKA KLAVIRIJADA održanom 16. travnja 2019. god. u Virovitici, učenici Glazbene škole osvojili su sljedeće nagrade:

 • David Hodak, 2.r. OGŠ - I. nagrada

Mentorica: Andrea Vončina, prof.

 • Jona Vorel, 1.r. OGŠ - II. nagrada

Mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.

                 

 • Filip Radić, 3.r. OGŠ - II. nagrada

Mentorica: Spomenka Bogeljić, prof.

----------------------------------------------------------

Na međunarodnom natjecanju puhača WOODWIND & BRASS održanom 13. i 14. travnja 2019. god. u Varaždinu, učenici Glazbene škole osvojili su sljedeće nagrade:

 • Lea Rajković, flauta, 6.r. OGŠ                     - III. nagrada

                   Mentorica: Iva Sessa Štancl, mag.mus.

 • Mateo Malek, truba, 1.r. SGŠ                     - III. nagrada

Mentor: Luka Dominik, mag.mus.

 • Karlo Žuger, truba, 3.r. SGŠ                      - III. nagrada

Mentor: Luka Dominik, mag.mus.

 • Antonio Bubulj, truba, 4.r. SGŠ                 - III. nagrada

Mentor: Luka Dominik, mag.mus.

----------------------------------------------------------

Na 57. Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa održanom 5. travnja 2019. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, učenica MARTA BIJELIĆ (4.r. SGŠ, program glazbenica pjevačica) osvojila je 2. nagradu.

Mentorica: Mirna Ružić, mag.mus.

----------------------------------------------------------

Na 57. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa održanom 5.3.2019. god. u Novskoj, učenik Glazbene škole osvojio je sljedeću nagradu:

 • David Hodak, glasovir, 2.r. OGŠ (Područni odjel u Grubišnom Polju)

                     - II. nagrada

                        Mentorica: Andrea Vončina, prof.

----------------------------------------------------------

Na 57. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa održanom 1.3. (Požega) i 3.3 (Sisak) 2019. god., učenici Glazbene škole osvojili su sljedeće nagrade:

 • Marta Bijelić, solo pjevanje, 4.r. SGŠ - I. nagrada i

Mentorica:Mirna Ružić, mag.mus.

 • Lukas Lujanac, bisernica, 6.r. OGŠ - II. nagrada

                        Mentorica:Marijana Vrhovec, prof.

----------------------------------------------------------

Na međunarodnom natjecanju „MLADI PADOVEC“ održanom 8. i 9. veljače 2019. god. u Novom Marofu, učenici Glazbene škole osvojili su sljedeće nagrade:

 • Lea Rajković, flauta, 6.r. OGŠ - I. nagrada

Mentorica: Iva Sessa Štancl, mag.mus.

 • David Hodak, glasovir, 2.r. OGŠ - II. nagrada

Mentorica: Andrea Vončina, prof.

 • Antonija Krejči, glasovir, 4.r. OGŠ - II. nagrada

Mentor: Bernard Štancl, mag.mus.

 • Lukas Lujanac, bisernica, 6.r. OGŠ - II. nagrada

Mentorica: Marijana Vrhovec

----------------------------------------------------------

Na 56. hrvatskom natjecanjuučenika i studenata glazbe u kategoriji glasovirskih dua, održanom 7.11.2018.u Opatiji, učenice 6.razreda osnovne glazbene škole B. Bjelinskog Daruvar, Lea Rad i Lucija Přenosil pod mentorstvom profesorice Spomenke Bogeljić, osvojile su 2.nagradu u 3.kategoriji

 • Pregleda: 8449

Korisni Linkovi


© All rights reserved / 2021