O PROJEKTU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GLAZBENE ŠKOLE

 BRUNE BJELINSKOG DARUVAR

 

            Dana 13.09.2017. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar na adresi Trg Presvetog Trojstva 8, Daruvar“ između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar kao korisnika projekta.

            Navedenim projektom obuhvaćene su aktivnosti:

  • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratom
  • povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora
  • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida
  • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru
  • zamjena vanjske stolarije
  • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja

            Provedbom navedenih aktivnosti, predviđena ušteda toplinske energije iznosit će 71,26%.

            Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.116.090,71 kuna, od čega EU sufinancira 1.160.454,86 kuna, što predstavlja 61,48% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

           

            Predviđeni završetak Projekta je siječanj 2019. godine.

            Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.   


Korisni Linkovi


© All rights reserved / 2021