Vijeće roditelja

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.

Roditelji učenika svakog razreda na skupu roditelja na početku nastavne godine iz svojih redova biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u Vijeće roditelja Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

  • u svezi s donošenjem i provođenjem Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada, Etičkog kodeksa i Kućnog reda,
  • u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada,
  • u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, natjecanja i kulturnih manifestacija,
  • u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje,
  • u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu,
  • u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad,
  • u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu i izvanškolskim aktivnostima, obavlja druge poslove prema odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Škole.

pdf Poziv za 1. sjednicu 2023. - 2024.

pdf Poziv za 3. sjednicu 2022. - 2023.

pdf Poziv za 2. sjednicu 2022. - 2023.

pdf Poziv za 1. sjednicu 2022. - 2023.

pdf Poziv za 1. sjednicu 2021. - 2022.

pdf Odluka od 28.6.2021.

pdf Poziv za 3. sjednicu 2020. - 2021.

pdf Zaključak od 31.5.2021. 
pdf Poziv za 2. sjednicu 2020. - 2021.

pdf Poziv za 1. sjednicu 2020. - 2021.

pdf Poziv za 3. sjednicu 2019. - 2020.
pdf Poziv za 2. sjednicu 2019. - 2020.

pdf Poziv na 1. sjednicu 2019. - 2020.

pdf Odluka o imenovanju člana školskog odbora od 28.1.2019.

pdf Odluka o razrješenju člana školskog odbora od 28.1.2019.

pdf Poziv za 2. sjednicu 2018. - 2019.
pdf Poziv za 1. sjednicu 2018. - 2019.


pdf Poziv za 1. sjednicu 2017. - 2018.

pdf Odluka od 30.5.2017.
pdf Poziv za 3. sjednicu 2016. - 2017.
pdf Izvadak iz zapisnika sa 2. sjednice 2016. - 2017.
pdf Poziv za 2. sjednicu 2016. - 2017.
pdf Poziv za 1. sjednicu 2016. - 2017.  • Pregleda: 1144

Korisni Linkovi


© All rights reserved / 2021