Vijeće učenika

 Učenici svakog razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju za tekuću školsku godinu svog predstavnika u Vijeće učenika.

            Svi predstavnici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.

            Vijeće učenika:

  • priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,
  • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika,
  • predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,
  • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,
  • raspravlja kod donošenja kućnog reda,
  • pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,
  • skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika,
  • obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

           

            Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

            Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

  • Pregleda: 1674

Korisni Linkovi


© All rights reserved / 2021